ห้องพักคุณภาพดีเมื่อเทียบกับค่าบริการราคาห้องโทร:077-812333 590 บาท ตลอดปี ไม่มีขึ้นลงตามเทศกาลอะไรทั้งนัั้น แม้แต่วันปีใหม่ โดยอาศัยความยุติธรรมไม่ต้องการเอาเปรียบผู้บริโภค โทร 077-812333(แผนที่ครับ)  
 

     
 
 
           ดูทั้งหมด »»  
 
© Copyright by www.Theapplehiphotel.com All rights reserved.